EUWELD®HARD EARTH  je specijalno razvijena cevasta eletktroda velikih diametara za rad na niskim amperažama, za tvrdo navarivanje i zaštitu od habanja svih delova izloženih habanju u kontaktu sa materijalima tla.

PRIMENA:

Poljoprivredna mehanizacija, gradjevinska mehanizacija, cementna industrija, rudarstvo, kamenolomi i obrada kamena, proizvodnja gradjevinskih materijala (cigle, blokovi, crep) itd.


PREDNOSTI:

  • Rad na ekstremno niskim amperažama.
  • Minimalno mešanje sa osnovnim materijalom.
  • Maskimalna tvrdoća se postiže brzo, čak i pri vrlo tankim nanosima.
  • Najbrže ne-automatizovano navarivanje.

TVRDOĆA:

  1. Nanos: 58-60 HRC
  2. Nanos: 60-62 HRC

PREPORUČENA AMPERAŽA:

Diametar(mm) 6,00 10,00 13,00
Min   (A) 80 130 180
Max   (A) 125 200 380

PREPORUČENA STRUJA:

AC (naizmenična) ili DC (jednosmerna) (+)

 

POZICIJE NAVARIVANJA:

Horizontalno, vertikalno na gore, iznad glave.

 

TEHNIKA NAVARIVANJA:

Koristeći nanjižu moguću amperažu, sa elektrodom pod uglom na 10% od vertikalne pozicije, navarivati pravolinijskim kretanjem ili talasastim njihanjem.