EUWELD®505 je univerzalna obložena elektroda za REL zavarivanje svih delova od aluminijuma i aluminijumskih legura u održavanju i reparaturama.

KARAKTERISTIKE:

Karakterističan kratak luk, laka upotreba u svim položajima, brzo zavarivanje, naneti materijal bez poroznosti, može se upotrebiti i acetilanski gorionik bez dodatnog praška, naneti materjial je čvrst i obradiv.        

Elektrodu EUWELD®505 je moguće koristiti i za gasno zavarivanje, bez dodavanja topitelja sa strane, zavar ima dobru zateznu čvrstoću a var je lako obradljiv.

OSNOVNI MATERIJAL:

Aluminijum i legure od aluminijuma u obliku livova, limova, profila i šipki.

MEHANIČKE OSOBINE:

Zatezna čvrstoća (N/mm²) Izduženje % Tvrdoća HB 2,5 / 187,5 / 30
208 8 57

PREPORUČENA AMPERAŽA:

Diametar(mm) 2,50 3,25 4,00
Min   (A) 50 65 95
Max   (A) 100 120 150

PREPORUČENA STRUJA:

DC (jednosmerna) (+)

 

PRIMENA:

Elektroda za elektrolučno zavarivanje i navarivanje aluminijumskih delova (mašinski trupovi od Al liva, kućista zupčanika, pumpe, ventilski trupovi, konstrukcije i ograde od Al, kompresori, reduktori, transmisijske kutije, klipovi, remenice, pukli ili razbijeni liveni delovi, aluminijumski limovi itd.)