Pune žice za poluautomatsko i automatsko zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih konstrucionih čelika u zaštiti COili (Ar + CO2) gasa.

Laboratorijski selektiran osnovni materijal bez nečistoća uvrstava EUWELD®SG2 i EUWELD®SG3 u SUPER Quality proizvode sa izuzetno stabilnim lukom i vrlo malo prskanja. Specijalni sistem bakarisanja obezbeđuje besprekorno dodavanje žice, zaštitu od korozije i ravnomeran protok struje.

U programu je takođe alternativna zaštita žice EUWELD® ECO bez oblaganja bakrom. Žice su precizno namotane, navoj do navoja na žičanim kalemovima, a na zahtev kupca mogu biti namotane na sve standardne varijante kalemova.

Za primenu na robotima i fiksnim zavarivačkim mestima, isporučujemo žice u buradima:

  • EUWELD®DRUM CLASSIC sa središnjim valjkom i plastičnim poklopcem, sa težinama od 100kg, 25kg i 450 kg
  • EUWELD®DRUM SPECIAL sa kartonskom padajućom vodilicom i sa priključkom direktno na poklopcu bureta, sa težinama od 150kg, 250kg i 500kg.

Detaljnije na www.euweld.com

EUWELD®SG2
Standard Hemijski sastav Mehaničke osobine Diamater (mm) Primena
EN 440 G3Si1AWS A 5.18 ER70S-6CE EN 13479 C%      0.07

Mn%    1.40 Si%     0.80 P%   <0.020 S%   <0.020

Rm (N /mm2) 530

Rs (N /mm2) 430

A%5d          24 kV(J)-40°C   ≥ 80

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

Fe 410, Fe 510, HI, HIIHIII, HIV, 17 Mn 4St 34, St 42, St 45, St 55X 42, X 52, StE 28 StE 29, StE 36, StE 39, etc
Zaštitni gas EN 439 C1 (CO2) i mešani M21 – M33

Atesti: TÜV, DB, LRS.

 

EUWELD®SG3
Standard Hemijski sastav Mehaničke osobine Diamater (mm) Primena
EN 440 G4Si1AWS A 5.18 ER70S-6CE EN 13479 C%      0.07

Mn%    1.70 Si%     0.90 P%   <0.020 S%   <0.020

Rm (N /mm2) 560

Rs (N /mm2) 460

A%5d       26 kV(J)-40°C    ≥ 80

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40 1.60

Fe 490, Fe 510, Fe550 HI, HIIHIII, HIV, 17 Mn 4,19 Mn 5, X 52, X 65, St 55, StE 39,  StE 47, StE 500, etc
Zaštitni gas EN 439 C1 (CO2) i mešani M21 – M33

Atesti: TÜV, DB, LRS.