EUWELD®307 je austenitna, rutilno – bazično obložena visokolegirana Cr-Ni-Mn elektroda, za zavarivanje i navarivanje nerđajućih Cr i Cr-Ni čelika, raznorodnih čelika i čeličnih livova.

Posebno je pogodna za regeneraciju pohabanih delova od 12-14 % manganskih čelika.

Zbog visoke čvrstoce i žilavosti metala šava, zavari/navari su otporni na udare, abraziju, trošenje i kavitaciju.

PRIMENA:

EUWELD®307 je elektroda koja se naročito preporučuje za spajanje polomljenih delova od manganskih čelika i za delove opreme od ovog metarijala, kao što su: čeljusti drobilica, čekići za mlinove, obloge za mlinove, zubi kašika bagera i slično.Takođe je izvanredna za međusloj kod manganskih čelika pre tvrdog navarivanja. Zavar/navar je otporan na veoma niske temperature do -100°C, i povišene temperature do 850°C, kao i na hemijsku i interkristalnu koroziju.

MEHANIČKE OSOBINE

Zatezna čvrstoća Rm (N/mm²) Izduženje % Tvrdoća
Nakon zavarivanja Nakon opterećenja
700 35 25 HRc 50 HRc

PREPORUČENA AMPERAŽA:

Diametar(mm) 2,50 3,25 4,00 5,00
Min   (A) 40 60 80 100
Max   (A) 85 120 140 160

PREPORUČENA STRUJA:

AC (naizmenična) ili DC (jednosmerna) (+) ili (-)

 

POZICIJE ZAVARIVANJA/NAVARIVANJA:

Sve pozicije

 

TEHNIKA ZAVARIVANJA/NAVARIVANJA:

Nikad ne pregrejte manganske čelike zbog mogućnosti pucanja. Uvek koristite najnižu moguću amperažu.

EUWELD®307 pre upotrebe nije potrebno sušiti.