Sistem za tvrdo oblaganje

Jedinstven sistem maksimalnog poboljšanja otpornosti na abraziju bez ogromnog utroška vremena za tvrdo navarivanje.

Karakteristike:

 • Metalurski formilisan čelik sa tvrdoćom od HRc 60 kroz ceo materijal.
 • Specijalni “Black Chrom Finish” obezbeđuje površinsku tvrdoću od HRc 72.
 • Centar i uglovi su pripremljeni za jednostavno i brzo zavarivanje EUWELD® DIAMOND DISCova koristeći elektrodu EUWELD® 307.
 • EUWELD® DIAMOND DISC se može zamenjivati individualno

 

Prednosti EUWELD® DIAMOND DISC sistema za tvrdo oblaganje u odnosu na tvrdo navarivanje:

 • EUWELD® DIAMOND DISC se može primeniti za 1/10 vremena potrebnog za tvrdo navarivanje
 • EUWELD® DIAMOND DISC ima istu trdoću od 60 HRc kroz celu debljinu od 5mm, a tvrdoća navara varira u zavisnosti od mešanja sa osnovnim materijalom, amperaže, dužine luka, tehnike navarivanja, odstranjivanja troske itd.
 • EUWELD® DIAMOND DISC –ovima obložena površina ima duži vek od navarene provršine
 • EUWELD® DIAMOND DISC ne menja mehaničke osobine repariranog dela, kao što se dešava zbog velikog unosa toplote kod dugog tvrdog navarivanja
 • EUWELD® DIAMOND DISC je univerzalne dimenzije pa je jednostavan za primenu, skladištenje i transport
 • EUWELD® DIAMOND DISC je dimenzija 100mm x 150mm x 5mm pa su potrebe za prostorom za skladištenje raznih dimenzija smanjene
 • EUWELD® DIAMOND DISC se može lako promeniti i na licu mesta, na terenu, a može se menjati pojedinačo po potrebi
 • EUWELD® DIAMOND DISC sistem za oblaganje kreira kompaktnu površinu sto povećava otpornost na habanje

Primena:

EUWELD® DIAMOND DISC sistem za tvrdo oblaganje je primenljiv na svim delovima koji su izloženi habanju u dodiru sa materijalima iz tla kao sto je:

 • rudarska oprema
 • građevinska oprema
 • poljoprivredna mehanizacija
 • cementna industrija
 • proizvodnja keramičke opeke
 • ciglarska industrija itd.

Upustvo za primenu:

 • očistiti površine za oblaganje čeličnom četkom
 • poravnati površine da bi EUWELD® DIAMOND DISC nalegao celom površinom
 • aranžirati željenu površinu
 • zavariti EUWELD® DIAMOND DISCove u centralnim otvorima za osnovni materijal elektrodom EUWELD® 307– 3,2mm
 • zavariti uglove koji formiraju iste otvore kao centralni otvor elektrodom EUWELD® 307 3,2mm

Proizvod razvijen i proizvodi se u USA.