EUWELD®200 je čisto bakarna, obložena elektroda, za spajanje i nanošenje svih različitih materijala od bakra. Karakteristike lakog, stabilnog i mirnog luka obezbedjuju lako spajanje bakra i njegovih legura. Var je ekstremno gust. Čistoca vara omogućava spajanje različitih tipova bakra.

KARAKTERISTIKE:

Čisto bakarni ne porozan var sa odličnom termičkom i električnom provodljivošću.

OSNOVNI MATERIJAL:

Čist bakar i bakarne legure.


MEHANIČKE OSOBINE:

Zatezna čvrstoća Rm (N/mm²) Tvrdoća % Tvrdoća HB 2,5 / 187,5 / 30
225 35 50-60

PREPORUČENA AMPERAŽA:

Diametar(mm) 3,2 4,0 5,0
Min   (A) 100 140 170
Max   (A) 130 170 200

PREPORUČENA STRUJA:

DC (+)

PRIMENA:

Pregrejati deblje površine od 400 – 600°C. Uvek koristite najveći mogući diametar elektrode i držite kratak luk.