EUWELD®210 je obložena elektroda na bazi fosforne bronze za zavarivanje i navarivanje bakra i njegovih legura.

OSOBINE:        

Neporozni naneti materijal na brozni, mesingu, bakru, livenom gvožđu i čeliku, visoka čvrstoća, zavara na fosfornoj brozni, svi položaji zvarivanja, lako otkljanjanje troske itd.

OSNOVNI MATERIJAL:

Bakar i bakarne legure, čelici, liveno gvožđe, bronza, nikl i legure od nikla.

MEHANIČKE OSOBINE

Zatezna čvrstoća Rm (N/mm²) Izduženje % Tvrdoća HB 2,5 / 187,5 / 30
410 33 110

PREPORUČENA AMPERAŽA:

Diametar(mm) 2,5 3,2 4,0
Min   (A) 60 100 150
Max   (A) 100 160 240

PREPORUČENA STRUJA:

DC (+)

PRIMENA:

Elektroda je za elektrolučno zavarivanje bakra i mesinga sa raznovrsnim metalima. Navarivanje livenog gvožđa i čelika. Ventilski trupovi, kućista, ležista, ležajevi mašina, zupčanici, lopatice za vodeničko kolo i kućista itd.