EUWELD®SG2MO
Standard Hemijski sastav Mehaničke osobine Diametar (mm) Primena
AWS A 5.28 ER80S-G EN 440 G2MoEN ISO 21952–A-G MoSiCE EN 13479 C%      0.10

Mn%    1.10

Si%      0.60

Mo%    0.50

Rm (N /mm2) 590

Rs (N /mm2)   480

A%5d              25

kV(J)-40°C   ≥ 70

1.00

1.20

Zavarivanje 0.5 Mo čelika sa visokom zateznom čvrstoćom, otporne na na puzanje pri visokim temperaturama, dobra, dobra elastičnost na niskim temperaturama.
Zaštitni gas EN 439 C1 (CO2) i mešavina M21 – M33

Atesti: TÜV

 

EUWELD®SG3MO1
Standard Hemijski sastav Mehaničke osobine Diametar (mm) Primena
AWS A 5.28 ER80S-D2EN 440 G4Mo C%      0.08

Mn%    1.80

Si%      0.70

Mo%    0.50

Rm (N /mm2) 650

Rs (N /mm2)  500

A%5d           24

kV(J)-20°C   ≥ 80

1.00

1.20

Žica za zavarivanje 0.5 Mo čelika sa visokom zateznom čvrstoćom.
Zaštitni gas EN 439 C1 (CO2) i mešavina M21 – M33

 

EUWELD®SGCRMO1
Standard Hemijski sastav Mehaničke osobine Diametar (mm) Primena
AWS A 5.28 ER80S-GEN ISO 21952-A-GCrMo1Si C%      0.08

Mn%    1.00

Si%      0.60

Cr%     1.30

Mo%    0.50

Rm (N /mm2) 580

Rs (N /mm2)  470

A%5d           23

kV(J)+20°C   ≥ 50

1.00

1.20

Žica za zavarivanje za 1 Cr – 0.5 Mo čelike, otporne na puzanje pri visokim temperaturama.
Zaštitni gas EN 439 C1 (CO2) i mešani M21 – M33