EUWELD®770 je specijalno obložena elektroda sa jezgrom na bazi trometalne žice na bazi nikla – gvožđa – bakra, za zavarivanje svih vrsta livenih gvožđa bez predgrevanja.

EUWELD®770 je elektroda specifičnih svojstava koja obezbeđuje reparaturno zavarivanje i navarivanje polomljenih, pohabanih, havarisanih i oštećenih delova od sivog, nodularnog i temper liva, kao i za zavarivanje navedenih livova sa čelikom. Jezgro elektrode je od posebne trometalne legure, čiji ostali legirajući elementi pri zavarivanju sprečavaju stvaranje tvrdih struktura na mestu zavarivanja.

Veoma brz transfer rastopljenog metala i niska amperaža stvaraju izuzetno uzanu zonu uticaja toplote oko vara, a stabilnost grafitne strukture u zoni uticaja toplote omogućava izvanrednu obradljivost zavaranog spoja i sprečava nastanak prslina pri zavarivanju bez predgrevanja.


TEHNIKA RADA:

Izbor pripreme žljeba za zavarivanje u velikoj meri određen je debljinom materijala. Za manje debljine materijala treba pripremiti “U” žljeb, a dvostrani “U” žljeb za veće debljine materijala i tamo gde je sloj pristupačan. Kako su odlivci retko jednake debljine i često složenih oblika, nije uvek moguće napraviti zavareni spoj kroz debljinu odlivka.

EUWELD®770 daje zavarani spoj sa znatno većim izduženjem i čvrstoćom od osnovnog materijala, tako da nije uvek neophodno zavarivanje kroz celu debljinu odlivka. Tipična priprema žljeba je prikazana na slikama:

Žljeb formirati primenom obložene elektrode za elektrolučno žljebljenje EUWELD®100. Pri tome se dobija hrapava površina žljeba koja je povoljnija za zavarivanje od glatke površine ostvarene brušenjem, kao i zona sa smanjenom koncentracijom slobodnog ugljenika.

Elektrodu EUWELD®770 voditi ravno i održavati što kraći luk sa niskom amperažom sa kojom EUWELD®770 ostvaruje homogen šav sa veoma malo troske koja se lako uklanja. Time se obezbeđuje mali unos toplote i sprečava pregrevanje elektrode i mesta zavarivanja.

MEHANIČKE OSOBINE:

Zatezna čvrstoća

Rm (N/mm²)Izduženje %Tvrdoća45030176

PREPORUČENA STRUJA:

AC (naizmenična) ili DC (jednosmerna) (+) ili (-)


PREPORUČENA AMPERAŽA:

Diametar(mm) 2,4 3,2 4,0
Min   (A) 50 70 100
Max   (A) 70 100 130