EUWELD®35FS je obložen tvrdi lem, za lemljenje  svih materijala od čelika, bakra, bakarnih legura, nikla, legura nikla itd. Specijalna  “fast flow” obloga obezbeđuje ekstremno efikasno i brzo čišćenje i pripremu za zavarivanje osnovnog materijala. Obloga je ekstremno fleksibilna i ne puca. Velika kapilarnost joj obezbeđuje ekstremno precizan rad. Jedini obloženi srebrni lem dovoljno jak da čisti oksidirane nerdjajuće čelike.

 

MEHANIČKE OSOBINE:

Zatezna čvrstoća Rm (N/mm²) Izduženje % Radna temperatura C° Solidus/ Liquidus  Provodljivost µΏm Gustinag/cm³
441 24 674 665-745 13,5 9,49

 

DIMENZIJE:

Diametar (mm) 1,6 2,4

 

PODEŠAVANJE PLAMENA:

Plamen neutralan ili blago obogaćen.

SASTAV LEGURE:

Specijalno razvijena Ag-Zn-Cu  legura.

OSNOVNI MATERIJAL:

Bakar i bakarne legure, legure na bazi gvožđa, nerđajući čelici, legure nikla, tvrde legure (sa hrom karbidima, wolfram karbidima) itd.

PRIMENA:

Mehanizacija: Delovi mašina od nerđajućih čelika i hidraulične i gasne cevi, delovi od bakra i bakarnih legura, tvrdi delovi alata itd.

Medicinska, prehrambena i farmaceutska ind:  Nerđajući delovi i instalacije, bolnički istrumenti, manometri itd.

Hlađenje/Grejanje: Kompresori, pumpe, bakarne i nerđajuće cevi, radiatori itd.

Auto./Kami. indust: Električni delovi, instalacije, cevi, karoserijski sastavi itd.

Radovi u preciznoj mehanici i proizvodnji nakita: Mikro motori, kontakti, električni delovi, proizvodnja nakita itd.